Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
 

Ďakujeme všetkým za ich komentáre. Vážime si ich!

Ak ste o nás napísali článok na školskom webe, alebo ste sa o nás zmienili v tlači, napíšte nám o tom.

Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania, Banská Bystrica

Dňa 19.októbra 2016 sa študenti I.ED, II.ED a IV.FD zúčastnili na unikátnom celoštátnom vzdelávacom projektom SVET OKOLO NÁS. Cieľom tohto projektu je rozšíriť aktivity kreatívneho vzdelávania na Slovensku, ale aj na našej škole. Po úspešnom programe India - všetky farby Orientu, sme sa tento krát vydali do pestrofarebnej Južnej Ameriky a cieľom našej cesty sa stalo jedinečné Peru. Dozvedeli sme sa, že Peru je neuveriteľné kultúrne, historicky ale aj prírodne bohatá krajina. Na jednej strane leží vyprahnutý púšťou pobrežný pás a na druhej strane nádherná Amazónia, ktorá so svojou neskutočnou pestrosťou v zvieracej aj rastlinnej ríši predstavuje úplný opak. Medzi týmito dvoma prírodnými extrémami ležia zasnežené zubaté štíty Ánd, na ich náhorných plošinách sa rozprestiera mocná ríša Inkov. Ich vyspelosť s veľkolepou nádherou horských scenérií, vyrazila dych nielen Španielom a cestovateľom, ale nám všetkým zúčastneným zo SOŠ podnikania........

Odkaz

Cirkevná základná škola sv. Martina,Radatice

Dňa 19. 4. 2016 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili programu India – všetky farby Orientu. Išlo o živo-moderovanú projekciu plnú animácií, mapiek a fotografií. Všetkým sa veľmi páčila. Bola prínosom pre nás pedagogov a aj našich žiakov...

Odkaz

Základná škola,Pri kríži 11, Bratislava

Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorý je zameraný na spoznávanie ďalekých krajín, prostredníctvom unikátnej živo - moderovanej projekcie. Naši žiaci 7. a 8. ročníka sa dňa 3. marca 2016 zúčastnili programu India – všetky farby Orientu. Žiaci sa prostredníctvom zaujímavého videa, fotografií,schém, animácií doplnených autentickou hudbou a zvukmi dozvedeli základné
geografické fakty, stručnú históriu, informácie o obyvateľstve, náboženstve
a populačných problémoch Indie.
V závere projekcie sa žiaci zapojili do diskusie.

Odkaz

Základná škola s MŠ, Chlebnice

V Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa dňa 13. októbra 2015 žiaci 8. a 9. ročníka dozvedeli viac o Indii prostredníctvom projektu Svet okolo nás. Dvaja moderátori predstavili slovom i pútavým obrazom tajuplný, farebný a rozmanitý indický subkontinent. Žiaci tak mali možnosť obdivovať najznámejšie pamiatky indických miest, porovnať život ľudí v mestách, v púšti i na úpätí najvyššie položeného pohoria- Himalájí. Veríme, že po sledovaní tohto dokumentu sa naši žiaci viac zamyslia nad životom u nás a lepšie si uvedomia hodnotu chleba, domova, vzdelávania a iných, pre nás tak "samozrejmých potrieb".........

Odkaz

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš

Vo štvrtok 11. 02. 2016 prijal pozvanie na EGJT veľvyslanec Indickej republiky – jeho excelencia Paramjit Mann. Diskusia v anglickom jazyku s pánom veľvyslancom nadväzovala na dokument India – Všetky farby orientu, ktorý naši študenti videli v novembri 2015. Pozrite si......

Odkaz

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

Filmová projekcia pre prvé a druhé ročníky ponúkla obrázky farebnej orientálnej Indie........

Odkaz

Základná škola s MŠ, Komenského 2, Spišský Hrhov

Lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Ako žijú ľudia v Indii, prečo si krava vykračuje po ulici či ďalšie zaujímavosti o tejto krajine sa mohli žiaci 6. a 8. ročníka dozvedieť 13. 4. 2016 na podujatí India – všetky farby Orientu. Jedinečný vzdelávací projekt umožnil žiakom získať netradičnou a zaujímavou formou nové vedomosti. Po videoprojekcii nasledovala beseda, ktorú zorganizovali autori projektu. Žiaci sa už tešia na ďalší ročník tohto vzdelávacieho projektu.
p.uč. M. Koščová, p.uč.A. Jurečková

Odkaz

Základná škola, Veľké Rovné – Ivor

Žiaci 7. ročníka sa 9. 10. 2015 preniesli do ďalekého Orientu. S pani učiteľkou Gabríkovou sa zúčastnili v Kultúrnom dome v Bytči premietania dokumentu z cyklu Svet okolo nás s názvom India, všetky farby Orientu. Dozvedeli sa základné fakty o Indii, niečo z jej histórie. Veľmi zaujímavé bolo pohorie Himaláje a púšť Thár. Žiaci videli nepredstaviteľnú chudobu, negramotnosť, preľudnenie. Oboznámili sa so zástupcami fauny a flóry. Tešili sa z hudby a tanca tunajšieho obyvateľstva. Už teraz sa tešia na pokračovanie cyklu v budúcom školskom roku........

Odkaz

Základná škola,Tomášikova 31, Košice

Dňa 12.11.2015 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili projekcie jedinečného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, konkrétne na programe India – všetky farby Orientu. Projekt Svet okolo nás je unikátna šesťdesiat minút živo-moderovaná projekcia, zostavená z profesionálne natočeného video materiálu vo vysokom rozlíšení, fotografií, schém a animácií, doplnená autentickou hudbou a zvukmi. Program tvorili pedagógovia a odborníci z jednotlivých predmetov počas celého roka. Tým vznikol atraktívny náučný medzipredmetový audiovizuálny zážitok pre žiakov.
Vhodné spojenie edukačnej roviny s interaktívnymi a zábavnými prvkami upevnilo základné znalosti našich žiakov nielen z oblasti geografie a biológie, ale zároveň rozšírilo ich všeobecný prehľad na bežný život obyvateľstva a jeho zvyky v danej lokalite. Žiaci sa dozvedeli o základných faktoch o Indii - geografická poloha, rozloha, populácia, hlavné mesto, významné sídla, najznámejšie zväzové štáty, ďalej o stručnej histórii Indie a kolonizácii Indie, o pohorí Himaláje, púšti Thár, o obyvateľoch a ich náboženstve, populačných problémoch, monzúnoch. Boli odprezentované aj zaujímavé miesta – Tádž Mahal (monumentálny pomník lásky), Džajpur („ružové mesto“ a hlavné mesto Radžastánu), Bombaj (jedno z najväčších miest sveta, najfrekventovanejšie vlakové nádražie na svete), Kalkata (bývalé hlavné mesto britskej Indie), Váránasí (posvätné mesto hinduistov na brehu rieky Ganga), Dárdžiling (pestovanie čaju), Léh (bývalé centrum kráľovstva Ladákh v Himalájach), Puškar (jediné posvätné mesto boha Brahmy), Nové Dillí (hlavné mesto Indie). Taktiež sa ich vedomosti obohatili o informácie z indickej kultúry - hudba, tanec, kuchyňa; o jazdu cez himalájske sedlá, stretnutie s kočovnými kmeňmi a oboznámili sa s charakteristickými zástupcami fauny a flóry – ťavy, makakovia, hulmany, slony, atď. Celá projekcia bola pre žiakov jedinečným zážitkom......

Odkaz

Základná škola, Školská 1, Jablonica

V stredu 16.12.2015 vycestovali deviataci a vybraní žiaci so záujmom o geografiu do Senice. V kine Mladosť si v rámci projektu Svet okolo nás pozreli film India - všetky farby Orientu. Téma bola spracovaná veľmi zaujímavým spôsobom a 60 minút, počas ktorých sme cestovali po Indii prebehlo ako voda. Na záver organizátori dali priestor .....

Odkaz

Základná škola, Školská 339/2, Michaľany

Dňa 16.5.2016 sa uskutočnila vzdelávacia prednáška Svet okolo nás v Trebišove. Tím ľudí, ktorí precestovali neskutočný kus sveta si pripravili zostrich ich trojmesačného "výletu" v Indii. P. uč. Bodnárová a p. uč. Fiterová vzali so sebou triedy 6.A a 7.A a krátke info prinášame aj priamo od nich na stránkach našich novín..........

Odkaz

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Dňa 19. októbra si žiaci tried 3.C a 3.B mohli vychutnať premietanie filmu India - Všetky farby Orientu v kinosále múzea SNP. Film, ktorý sa premietal v rámci projektu Svet okolo nás im priblížil reálny pohľad na Indiu - teda jej náboženstvo, kultúru, podmienky na život ale taktiež aj prírodné krásy a pamiatky. Hodinová interaktívna produkcia bola výsledkom trojmesačnej cesty naprieč Indiou. Žiakom sa dokument páčil a dozvedeli sa aj niečo nové.....

Odkaz

Základná škola s MŠ, Krivany

V piatok 22. 4. 2016 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili v sabinovskom Kine Torysa celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás pod názvom India – všetky farby Orientu. Usporiadatelia prezentácie priniesli žiakom mnohé zemepisné, biologické, geologické aspekty Indie a zároveň aj informácie o obyvateľstve, jeho zvykoch a bežnom živote.

Cyklus Svet okolo nás je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných a stredných škôl približuje zaujímavé kúty našej planéty. Každý program je naživo uvádzaný moderátormi, čo prináša zaujímavejší priebeh premietania. Projekt kladie dôraz na to, aby informácie vyvolali u žiakov záujem o štúdium prírodovedných predmetov. ,,Práve sa o tom učíme na hodinách geografie, čiže mi to pomohlo pri učení. Bolo to poučné,“ povedala o tejto akcii žiačka 7. ročníka Slávka Berdisová........

Odkaz

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Vo vynovenom Kine Tatra sa študenti v rámci projektu Svet okolo nás bližšie oboznámili s Indiou. Autori tohto jedinečného konceptu predstavili exotickú krajinu prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Všetky farby Orientu je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii zozbierali počas trojmesačného pobytu v Indii. Vďaka tomu mohli študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými zaujímavosťami.....

Odkaz

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota,Šamorín

V rámci vzdelávacieho programu Svet okolo nás mali dňa 10.2 2016 žiaci našej školy možnosť bližšie spoznať úžasnú krajinu kontrastov – Indiu. Projekcia pod názvom India – všetky farby Orientu nám priblížila pestrosť kultúr a náboženstiev, prírodné a historické krásy i exotickú kuchyňu tejto fascinujúcej krajiny......

Odkaz

Základná škola s MŠ, Olešná

Dňa 19.11.2015 sa žiaci 7.-8. ročníka zúčastnili videoprojekcie – India-všetky farby Orientu pod záštitou vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Prezentovaný profesionálny videomateriál nám ponúkol pohľad na každodenný život v Indii. Doplnený bol mapami, fotografiami, hudbou, animáciami z bežného života obyvateľstva, ale aj množstvom zaujímavých informácií o indickej kultúre - hudbe, tanci, kuchyni, jazde cez himalájske sedlá, stretnutie s kočovnými kmeňmi, pastiermi kašmírskych kôz a veľa ďalších dobrodružstiev.

Odkaz

Základná škola s MŠ, Hladovka

Žiaci našej základnej školy sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Do ďalekej Indie sa len máloktorí z nás dostanú, preto sme privítali možnosť spoznať Indiu ako krajinu nádherných hôr Himalájí, vyprahnutej púšte Thár, ale i posvätného mesta všetkých hindov Váranásí a najväčšej rieky Indie Gangy. Ukázali nám život miestnych ľudí, často žijúcich vo veľkej chudobe, ich tradície a zvyky. Prednášky spojenej s prezentáciou sme sa veľmi radi zúčastnili, pretože bola zaujímavá a novým interaktívnym spôsobom doplnila naše vedomosti z geografie.

Odkaz

Základná škola, Sokolíkova ul.2, Bratislava

9. marca 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili vzdelávacieho projektu - interaktívnej prednášky, spojenej s filmovou projekciou India - všetky farby orientu. Cestovatelia pútavou formou odprezentovali svoje zážitky z cesty po Indii, predstavili jej podnebie, flóru, faunu, život ľudí v mestách aj v horách.
Pre prítomných bola prezentácia zážitkom a nevšedným podnetom na......

Odkaz

Základná škola,Okružná 17, Michalovce

Naši žiaci sa zúčastnili cyklu SVET OKOLO NÁS, s témou India – všetky farby Orientu, ktorý im rozšíril poznatky z geografie a biológie z tohto kúta sveta. Žiakom sa tento cestopisný videodokument veľmi páčil a získali aj iný pohľad na svet . Na záver žiaci kládli moderátorom rôzne otázky a tí s chuťou odpovedali, aké rôzne situácie .....

Odkaz

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená

Dňa 16. 10. 2015 sa žiaci siedmeho až deviateho ročníka našej školy zúčastnili projekcie India - všetky farby Orientu.

Počas 60-minútového programu, ktorý bol zostavený z videí, fotografií, animácií, či hovoreného slova sme sa pozreli na bežný život obyvateľstva Indie. Tento cestopis bol obohatený o autentickú hudbu a veľmi pekné rozprávanie samotných tvorcov cestopisu.....

Odkaz


Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. ĎAKUJEME, všetkým návštevníkom za vašu účasť na projekciach, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. Len vďaka vašej podpore dokážeme pripravovať nové programy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite. A to je naším hnacím motorom! Aj naďalej vám budeme prinášať pohľad na Svet okolo nás.

 

 

Práve prebiehajú prípravy nového programu, a my sa tešíme na každú jednu projekciu v novom školskom roku.

Tešíme sa na Vás.

3294640