Čína - ríša za Veľkým múrom
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
 

Ďakujeme všetkým za ich komentáre. Vážime si ich!

Ak ste o nás napísali článok na školskom webe, alebo ste sa o nás zmienili v tlači, napíšte nám o tom.

Základná škola, Školská 339/2, Michaľany

Dňa 16.5.2016 sa uskutočnila vzdelávacia prednáška Svet okolo nás v Trebišove. Tím ľudí, ktorí precestovali neskutočný kus sveta si pripravili zostrich ich trojmesačného "výletu" v Indii. P. uč. Bodnárová a p. uč. Fiterová vzali so sebou triedy 6.A a 7.A a krátke info prinášame aj priamo od nich na stránkach našich novín..........

Odkaz

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Dňa 19. októbra si žiaci tried 3.C a 3.B mohli vychutnať premietanie filmu India - Všetky farby Orientu v kinosále múzea SNP. Film, ktorý sa premietal v rámci projektu Svet okolo nás im priblížil reálny pohľad na Indiu - teda jej náboženstvo, kultúru, podmienky na život ale taktiež aj prírodné krásy a pamiatky. Hodinová interaktívna produkcia bola výsledkom trojmesačnej cesty naprieč Indiou. Žiakom sa dokument páčil a dozvedeli sa aj niečo nové.....

Odkaz

Základná škola s MŠ, Krivany

V piatok 22. 4. 2016 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili v sabinovskom Kine Torysa celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás pod názvom India – všetky farby Orientu. Usporiadatelia prezentácie priniesli žiakom mnohé zemepisné, biologické, geologické aspekty Indie a zároveň aj informácie o obyvateľstve, jeho zvykoch a bežnom živote.

Cyklus Svet okolo nás je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných a stredných škôl približuje zaujímavé kúty našej planéty. Každý program je naživo uvádzaný moderátormi, čo prináša zaujímavejší priebeh premietania. Projekt kladie dôraz na to, aby informácie vyvolali u žiakov záujem o štúdium prírodovedných predmetov. ,,Práve sa o tom učíme na hodinách geografie, čiže mi to pomohlo pri učení. Bolo to poučné,“ povedala o tejto akcii žiačka 7. ročníka Slávka Berdisová........

Odkaz

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Vo vynovenom Kine Tatra sa študenti v rámci projektu Svet okolo nás bližšie oboznámili s Indiou. Autori tohto jedinečného konceptu predstavili exotickú krajinu prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Všetky farby Orientu je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii zozbierali počas trojmesačného pobytu v Indii. Vďaka tomu mohli študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými zaujímavosťami.....

Odkaz

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota,Šamorín

V rámci vzdelávacieho programu Svet okolo nás mali dňa 10.2 2016 žiaci našej školy možnosť bližšie spoznať úžasnú krajinu kontrastov – Indiu. Projekcia pod názvom India – všetky farby Orientu nám priblížila pestrosť kultúr a náboženstiev, prírodné a historické krásy i exotickú kuchyňu tejto fascinujúcej krajiny......

Odkaz

Základná škola s MŠ, Olešná

Dňa 19.11.2015 sa žiaci 7.-8. ročníka zúčastnili videoprojekcie – India-všetky farby Orientu pod záštitou vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Prezentovaný profesionálny videomateriál nám ponúkol pohľad na každodenný život v Indii. Doplnený bol mapami, fotografiami, hudbou, animáciami z bežného života obyvateľstva, ale aj množstvom zaujímavých informácií o indickej kultúre - hudbe, tanci, kuchyni, jazde cez himalájske sedlá, stretnutie s kočovnými kmeňmi, pastiermi kašmírskych kôz a veľa ďalších dobrodružstiev.

Odkaz

Základná škola s MŠ, Hladovka

Žiaci našej základnej školy sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Do ďalekej Indie sa len máloktorí z nás dostanú, preto sme privítali možnosť spoznať Indiu ako krajinu nádherných hôr Himalájí, vyprahnutej púšte Thár, ale i posvätného mesta všetkých hindov Váranásí a najväčšej rieky Indie Gangy. Ukázali nám život miestnych ľudí, často žijúcich vo veľkej chudobe, ich tradície a zvyky. Prednášky spojenej s prezentáciou sme sa veľmi radi zúčastnili, pretože bola zaujímavá a novým interaktívnym spôsobom doplnila naše vedomosti z geografie.

Odkaz

Základná škola, Sokolíkova ul.2, Bratislava

9. marca 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili vzdelávacieho projektu - interaktívnej prednášky, spojenej s filmovou projekciou India - všetky farby orientu. Cestovatelia pútavou formou odprezentovali svoje zážitky z cesty po Indii, predstavili jej podnebie, flóru, faunu, život ľudí v mestách aj v horách.
Pre prítomných bola prezentácia zážitkom a nevšedným podnetom na......

Odkaz

Základná škola,Okružná 17, Michalovce

Naši žiaci sa zúčastnili cyklu SVET OKOLO NÁS, s témou India – všetky farby Orientu, ktorý im rozšíril poznatky z geografie a biológie z tohto kúta sveta. Žiakom sa tento cestopisný videodokument veľmi páčil a získali aj iný pohľad na svet . Na záver žiaci kládli moderátorom rôzne otázky a tí s chuťou odpovedali, aké rôzne situácie .....

Odkaz

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená

Dňa 16. 10. 2015 sa žiaci siedmeho až deviateho ročníka našej školy zúčastnili projekcie India - všetky farby Orientu.

Počas 60-minútového programu, ktorý bol zostavený z videí, fotografií, animácií, či hovoreného slova sme sa pozreli na bežný život obyvateľstva Indie. Tento cestopis bol obohatený o autentickú hudbu a veľmi pekné rozprávanie samotných tvorcov cestopisu.....

Odkaz

Základná škola s MŠ, Veľké Rovné

Dňa 9.10.2015 mali naši žiaci 8. ročníka možnosť sledovať nádherný film o Indii, ktorého výstižný názov - Farby Orientu, hovorí za všetko. Spolu s cestovateľmi sme virtuálne prešli sever Indie od hlavného mesta Naí Dillí, púšť Thár, Himaláje, cez Ladakh až po Váránasí, ústie rieky Gangy. Spoznávali sme nielen prírodu, ale aj obyvateľov, ich život, náboženstvo, kultúru a tradície. Už teraz sa tešíme na budúci rok a na film o Peru.

Odkaz

Základná škola s MŠ, Hôrky

V stredu 7. 10. 2015 sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Pozreli sme sa do Ázie, na tajuplný, farebný a rozmanitý indický subkontinent. Je domovom viac ako jednej miliardy ľudí, čo robí z Indie druhú najľudnatejšiu krajinu na svete. Na štvrtej expedícii sme sa prostredníctvom kamier presunuli na jeden z najpôsobivejších kútov našej planéty. Vydali sme sa na dlhú cestu po Indii, spoznávajúc pestrú zmes kultúr a náboženstiev, majestátne Himaláje, ale aj vyprahnutú púšť Thár. Neobišli sme ani posvätnú rieku Gangu. Všetkým sa nám táto forma vyučovania páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu časť o Peru.

Odkaz

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Dňa 20. januára 2016 sa žiaci prvých ročníkov našej školy zúčastnili projekcie z cyklu Svet okolo nás s programom India – všetky farby Orientu. Ide o celoštátny vzdelávací projekt ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií približuje zaujímavé kúty našej planéty. V uvedenom programe sa sústredili nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život.

Na záver navštívil uvedenú akciu indický veľvyslanec v Slovenskej republike Param Jit Mann v sprievode pracovníčky ambasády Jany Vančovej.

Odkaz


?>
Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. ĎAKUJEME, všetkým návštevníkom za vašu účasť na projekciach, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. Len vďaka vašej podpore dokážeme pripravovať nové programy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite. A to je naším hnacím motorom! Aj naďalej vám budeme prinášať pohľad na Svet okolo nás.

 

 

Práve prebiehajú prípravy nového programu, a my sa tešíme na každú jednu projekciu v novom školskom roku.

Tešíme sa na Vás.

2906320