Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Tanzánia, oficiálne Tanzánijská zjednotená republika, leží vo východnej Afrike na pobreží Indického oceánu. Na prelome 19. a 20. storočia bola Tanzánia nemeckou kolóniou s názvom Nemecká východná Afrika.

Po prvej svetovej vojne pripadlo územie Veľkej Británii, pod názvom Tanganika.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Po získaní nezávislosti vznikla v roku 1964 Tanzánia, spojením dvoch nezávislých štátov - pevninskej Tanganiky a Zanzibaru, ktorý je tvorený ostrovmi Zanzibar a Pemba. Hlavným mestom je Dodoma, ktoré leží uprostred krajiny. Najväčším mestom a pôvodným hlavným mestom je Dar es Salaam, ktorý do dnes zostal ekonomickým a kultúrnym centrom krajiny.

 • základne fakty o Tanzánii
 • poloha Tanzánie na mape sveta a susedné štáty
 • rozloha, počet obyvateľov
 • hlavné mesto Tanzánie
 • stručná história Tanzánie

Väčšinu Tanzánie tvorí Východoafrická náhorná plošina členená priekopovými prepadlinami. Západnú hranicu tvorí najhlbšie africké jazero Tanganika, ktoré dalo meno pôvodnej pevninskej časti krajiny. Tanganika i ostatné hlboká jazera tektonického pôvodu (napr. Malawi) sú domovom unikátnych druhov rýb, takzvaných cichlíd, za ktorými sa spoločne potopíte a odhalíme vám ich podivnosti.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Na severe Tanzánie leží najväčšie africké jazero, Viktóriino jazero, ktoré je hlavnou zásobárňou rieky Níl. Jazero leží na hraniciach Kene, Ugandy a Tanzánie, medzi ramenami Východoafrickej priekopovej prepadliny. Jazero je bohužiaľ príkladom neuváženého vysádzania nepôvodných druhov, ktorá má za následok ekologickú katastrofu. V polovici minulého storočia tu bol umelo vysadený Ostriež nílsky. Jeho lov síce predstavuje významný ekonomický prínos pre obyvateľov okolo jazera, ale ostriež vyhubil takmer všetky pôvodné druhy rýb.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Pri hranici s Keňou sa tiež vypína do výšky 5895 metrov najvyššia hora Afriky, široký kužeľ vyhasnutej sopky Kilimandžáro, na ktorom si názorne predstavíme rôzne klimatické pásma a k tomu prislúchajúce vegetáciu.

 • geografia Tanzánie
 • Východoafrická priekopová prepadlina
 • Viktóriino jazero - poloha, charakteristika
 • škodlivosť zavádzania nepôvodných druhov
 • Kilimandžáro - najvyššia hora Tanzánie a celej Afriky
 • charakteristika jednotlivých klimatických pásiem
Tanzánia – divoké srdce Afriky

Veľkú časť krajiny pokrýva trávnatá savana a savanové lesy. Tanzánia má veľké množstvo národných parkov a prírodných rezervácií, v ktorých žijú milióny zvierat. Medzi najnavštevovanejšie miesta, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, patrí národný park Serengeti a oblasť krátera Ngorongoro.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

V Národnom parku Serengeti môžete každý rok pozorovať jedno z najpôsobivejších prírodných predstavení - pravidelnú migráciu obrovských stád pakoňov, zebier a antilop. Takéto množstvo veľkých kopytníkov predstavuje hojnosť potravy pre mnohých dravcov a mrchožrútov, napr. ako veľké mačkovité šelmy, hyeny, šakali a supi. Vo väčšine tanzánskych národných parkov možno pozorovať levy, gepardy, žirafy, slony, pakone, zebry, antilopy aj hrochy.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Napriek vyhlásenej ochrane sú divoko žijúce zvieratá stále ohrozené pytliactvom. Pomyselným vrcholom miestneho pozorovania zvierat v ich prirodzenom prostredí pre nás bolo stretnutie šimpanzov v národnom parku Gombe.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Výskumom primátov v tomto parku sa zaoberala slávna vedkyňa Jane Goodallová. Zistila, že šimpanzy používajú jednoduché nástroje, dokážu prejavovať emócie a takisto, že sú mäsožravce. Po jej vzore sme sa aj my vydali pozorovať tieto primáty, ktorí sú najbližšími žijúci príbuznými človeka.

 • vysvetlenie pojmu savana, bióm
 • charakteristika typických zástupcov africkej savany
 • potreba ochrany zvierat a životného prostredia
Tanzánia – divoké srdce Afriky

Veľká priekopová prepadlina je jedným z najväčších zlomových systémov na svete, ktorý sa rozpína od Jordánska cez Mŕtve more a Červené more, Východnú Afriku až k ústiu rieky Zambezi. Bola vytvorená vrásnením a oddelením arabskej tektonickej dosky od afrického kontinentu.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Africká časť zlomového systému je nazývaná ako Východoafrická priekopová prepadlina, ktorá sa v Keni a Tanzánii štiepi na dve vetvy. Západné rameno vytvára oblúk s dominujúcim jazerom Tanganika. Východnú časť zahŕňajú jazerá Manyara a Natron. Sopky a sopečná činnosť sprevádzajú rift v celej jeho dĺžke. Vedci predpokladajú, že somálsky Africký roh sa v budúcnosti oddelí ako ostrov od zvyšku Afriky.

 • vysvetlenie pojmov - Veľká priekopová prepadlina
 • Východoafrická priekopová prepadlina
 • tektonické jazerá Tanganika, Malawi
 • teórie platňovej tektoniky a predpokladaný vývoj Veľkej priekopovej prepadliny

Najstaršie korene človeka je potrebné hľadať vo Východnej Afrike, kolíske ľudskej evolúcie. Zhruba pred 6 miliónmi rokov tu žil prehistorický druh ľudoopa, ktorý začal chodiť vzpriamene. K našej vývojovej línii pravdepodobne patria australopitekovia, ktorí vymreli asi pred miliónom rokov.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Australopitekovia najskôr vyzerali ako vzpriamené šimpanzy, boli vysokí maximálne 1,5 metra. Vykopávky časti kostry starej 3,6 milióna rokov boli objavené v Laetoli v Tanzánii, blízko tiesňavy Olduvai.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Definitívne bolo potvrdené, že korene rodu Homo sú africké. Príslušníci rodu Homo sa líšili od australopiteka výrobou a používaním jednoduchých nástrojov a tiež väčším mozgom. Zástupcovia oboch rodov žili viac než milión rokov súbežne vedľa seba.

 • stručná antropogenéza
 • Australopitek - charakteristika, výskyt
 • rod Homo - charakteristika, výskyt
 • najdôležitejšie paleontologické nálezy
Tanzánia – divoké srdce Afriky

V Tanzánii žije približne 55 miliónov obyvateľov a existuje viac ako 120 rôznych kmeňov. Najznámejší je kmeň Masajov, ktorí obývajú rozľahlé územia v Keni a Tanzánii. Zo všetkých pôvodných afrických domorodých obyvateľov si aj napriek masívnemu tlaku civilizácie uchovávajú svoje tradície.

Masajovia neprepočítavajú bohatstvo na peniaze, ale na kravy alebo kozy. Podľa tradície im kravy zoslal boh Enga, keď sa obloha a krajina oddelili. Kravy sú ich dedičstvom a celý život Masajov sa teda točí okolo nich, dávajú im všetku potrebnú výživu. Krava je spojená s trávou a tráva so zemou. Tieto dve veci sú posvätné a zasluhujú najväčšiu rešpekt.

Tanzánia – divoké srdce Afriky

Dych berúcimi zážitkom bolo stretnutie s príslušníkmi kmeňa Hadza, ktorí tu žijú už takmer 10 tisíc rokov. Sú to jedni z posledných ľudí, ktorí sa živia ako lovci a zberači. Ich obživou je mäso zo zvierat, ktoré si ulovia, doplnené o zber hľúz, bobúľ a ovocia. Najčastejšou zbraňou je luk a šípy, s ktorými vedia zaobchádzať už malí chlapci a lovnou zverou je všetko od vrabca až po žirafu. Kmeň Hadza odmieta prijať usadlý štýl života a tak stále žijú kočovným životom v okolí jazera Eyasi. Stavajú si dočasné príbytky z konárov a trávy a sťahujú sa v závislosti od počasia, pohybu stád zvierat a inej koristi.

 • etnické zloženie Tanzánie
 • kmeň Masajov - výskyt, rituály
 • kmeň Hadza - rituály, spôsob života

Zanzibar je dnes názov súostrovia, ktorý sa skladá z dvoch hlavných ostrovov - Unguja (nazývaný aj ako Zanzibar) a Pemba. K súostroviu patrí niekoľko menších ostrovov a ostrovčekov. Po dlhé stáročia o osude ostrovov rozhodovali Arabi, Portugalci a Briti. Až roku 1964 sa miestni obyvatelia vzbúrili a vytvorili zväz s pevninskou Tanganikou a vznikla tak novodobá Tanzánia.

Až roku 1964 sa miestni obyvatelia vzbúrili a vytvorili zväz s pevninskou Tanganikou a vznikla tak novodobá Tanzánia.

Koncom 17. storočia sa Zanzibar stal centrom obchodu s otrokmi pre celé východoafrické pobrežie. Ročne prešlo cez ostrov až 10 tisíc otrokov. Spoločne s Madagaskarom sa stal ostrov obchodnou metropolou Indického oceánu. Obchodovalo sa nielen s otrokmi, ale aj so slonovinou a hlavne korením, vďaka ktorému sa Zanzibar stal celosvetovo známy. Korenie sa tu pestuje a predáva dodnes, predovšetkým klinček, škorica, muškátový oriešok a korenie. Veľmi rýchlo sa tu dnes rozvíja turizmus, ostatne stráviť dovolenku na miestnych bielych plážach je snom mnohých ľudí.

 • poloha Zanzibaru a stručná charakteristika; história otrokárstva
 • kolonizácia ostrova Zanzibar - arabská, portugalská, britská
 • korenie - klinček, škorica, muškátový kvet, korenie

Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. ĎAKUJEME, všetkým návštevníkom za vašu účasť na projekciach, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. Len vďaka vašej podpore dokážeme pripravovať nové programy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite. A to je naším hnacím motorom! Aj naďalej vám budeme prinášať pohľad na Svet okolo nás.

 

 

Práve prebiehajú prípravy nového programu, a my sa tešíme na každú jednu projekciu v novom školskom roku.

Tešíme sa na Vás.

3319376