Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky
Tanzánia – divoké srdce Afriky

India - všetky farby Orientu

Pouštné mesto Jaisalmer

V roku 2015 sa s projektom Svet okolo nás pozrieme do Ázie, na tajuplný, farebný a rozmanitý indický subkontinent.

India - Mumbai, brána Indie

India je rôznorodá nielen z hľadiska prírody – nájdeme tu majestátne Himaláje s vrchmi pokrytými snehom, vyprahnuté púšte, kde nezaprší aj niekoľko rokov, úrodné nížiny riek Gangy a Indusu, okolo ktorých vznikali staroveké civilizácie, ale predovšetkým kultúrne, nábožensky a jazykovo.

Indie - buddhistické chrámy v Lehu

India, oficiálnym názvom Indická republika je siedmou najväčšou krajinou na svete a je rozdelená na 28 spolkových štátov. História Indie začína v údolí rieky Indus približne 3000 rokov pred naším letopočtom. Až do konca 15. storočia boli na indickom pobreží zakladané prvé európske osady a následne kolónie. Prví Európania v Indii boli Portugalci a nasledovali ich Francúzi a Briti. Na začiatku 19. storočia bola skoro celá India pod britskou nadvládou, z ktorej sa vymanila až v roku 1947.

 • základne fakty o Indii – geografická poloha, počet obyvateľov, najznámejšie zväzové štáty
 • stručná história Indie
 • osídlenie Indogangskej nížiny, prvé európske sídla a kolónie, najdôležitejšie udalosti a dátumy
 • východoindická spoločnosť
India - obyvateľstvo

Indický subkontinent je domovom viac ako jednej miliardy ľudí, čo robí z Indie druhú najľudnatejšiu krajinu na svete. Indické obyvateľstvo tvorí zmes etnických skupín a od to ho sa odvíja aj ich duchovný život.

India - sádhu, svätý muž

Náboženstvo je neodmysliteľne spájané s každou súčasťou života v Indii. Hlavným náboženstvom je hinduizmus, ktoré vyznáva približne 82% obyvateľov. Podľa hinduistickej tradície sa ľudia delia na kasty. K ďalším náboženstvám v Indii patrí budhizmus, islam, sikhizmus , kresťanstvo a džinizmus . Životy väčšiny obyvateľov naďalej ostávajú ovplyvnené prastarým kastovým systémom, ktorý každému z nich priraďuje pozíciu v spoločenskej hierarchii.


 • etnická rôznorodosť indických obyvateľov
 • najvýznamnejšie náboženstvá v Indii – hinduizmus , islam, budhizmus
 • podstata jednotlivých náboženstiev a ich nenahraditeľnosť v každodennom živote
Indie - New Delhi

Dillí nebolo vždy hlavným mestom Indie, ale vďaka svojej polohe hralo často v dejinách Indie kľúčovú rolu. Je vstupnou bránou do úrodnej krajiny údolia rieky Ganga. Dnes je Dillí druhým najväčším mestom Indie. Vďaka svojej bohatej histórii tu nájdeme veľa kultúrnych a architektonických pamiatok.

India - piatková mešita

Prezrieme si Červenú pevnosť, Piatkovú mešitu a ďalšie. Dillí je úžasná a pulzujúca zmes rozmanitých obyvateľov, jazykov a kultúr. Mesto môžeme rozdeliť na Nové Dillí, ktoré postavili Briti a Staré Dillí, ktoré slúžilo ako hlavné mesto islamskej Indie. Dillí prekvitá ako hlavné mesto modernej Indie a vďaka rýchlemu rozvoju ekonomiky prudko stúpa počet jej obyvateľov. Tmavou stránkou tohto rozmachu je preľudnenosť, dopravné preťaženie a obrovské znečistenie.

 • Dillí ako hlavné mesto – počet obyvateľov, poloha mesta na mape Indie
 • najznámejšie pamiatky hlavného mesta
 • urbanizácia, preľudnenie, odpad a neschopnosť jeho recyklácie
 • znečistenie riek a jeho dôsledky na ľudské zdravie
 • ničenie životného prostredia
Indie - Himaláje

Himaláje – najvyššie, ale tiež jedno z najmladších pohorí na svete. Ohraničuje Indiu na severe a rozdeľuje ju od ostatných štátov hradbou hrebeňov. Vznik Himalájí sa datuje do obdobia druhohôr.

Indie - Himaláje a chov oviec

Aj keď Himaláje pôsobia ako jedno mohutné horské pásmo, v skutočnosti je tvorené mnohými hrebeňmi. Niektoré údolia medzi týmito hrebeňmi ostávajú i v dnešnej dobe v izolácií a vďaka tomu sa zachovalo mnoho jedinečných kultúr. A my sa za jednou takouto vydáme po kamenistej ceste do odľahlej časti Kašmíru.

   
 • najvyššie a tiež najmladšie pohorie na svete
 • vznik Himalájí podsunutím litosferickej dosky pod Euroázijskú litosferickou doskou
 • alpsko - himalájske vrásnenie
 • erózia a jej vplyv na Himaláje
 • horský masív Karakoram a najvyššia hora Indie
 • stretnutie s pastiermi kašmírskych kôz a jakov
 • kočovné indické kmene
 • život v horách
 • jazda Cestou smrti
India - púšť Thár

Východne od dolného toku rieky Indus , v štáte Radžastan, leží Veľká indická púšť s názvom Thar. Je to piesočnatá púšť s typickými piesočnými dunami a väčšinu púšte nepokrýva žiadna vegetácia. Stále tu žijú pôvodný obyvatelia – nomádski chovatelia tiav, ktorý chovajú tie najušľachtilejšie ťavy v celej Indii.

India - život a dediny v púšti

Navštívime púštne mesto Džajsalmer , ktoré sa prezýva Zlaté mesto. Nie pre náleziská zlata, ale pre zlatú farbe všadeprítomného piesku. Z Džajsalmeru sa vypravíme do púšte na hrbe ťavy.

 
  
 • charakteristika a typ púšte
 • typickí zástupcovia fauny a flóry a ich prispôsobenie extrémnym podmienkam
 • púštne mesto Džajsalmer prezývané ako „Zlaté mesto“
 • ľudia a ich život v púšti – náročné podmienky , typické obydlia
 • výprava do púšte na ťavách
India - záplavy vo Varanásí

K Indii neodmysliteľne patria monzúny, ktoré so sebou prinášajú výdatné dažďové zrážky. Tie sú dôležitým zdrojom zavlažovania, ale často vedú aj k záplavám. Monzúny sú pre Indiu veľmi dôležité. Monzúnové obdobie začína na juhu začiatkom júna a „hranica“ monzúnových dažďov sa pomaly posúva k severu, kam dažde dorazia až v júli. Behom niekoľkých mesiacov spadne drvivá väčšina ročných zrážok.

 
 • vysvetlenie pojmu monzún, vznik a charakteristika monzúnu
 • typy monzúnov
 • nevyhnutnosť monzúnov v poľnohospodárstve, problémy so záplavami
 • záplavy vo Varanásí
India - obrábanie poľa s ryžou

Medzi tradičné poľnohospodárske plodiny patrí ryža, ktorá je súčasťou takmer všetkých pokrmov. Ďalej sa pestujú fazule , mango, pšenica, proso, bavlna, banány, citrusy, čajovník atď. Väčšina poľnohospodárstva sa odohráva na rodinných farmách, kde sú k obrábaniu pôdy stále využívanéviac zvieratá ako stroje. V Indii sa pestuje asi 20% celosvetovej produkcie ryže. India - zber čajových lístkov v Darjeelingu

Na čajové plantáže sa vydáme až do podhoria zasnežených Himalájí, do Dardžilingu (Darjeeling). Čaj (prevažne čierny čaj) z Dardžilingu patrí medzi najlepšie čaje na svete a my sa pozrieme, ako sa pestuje, zbiera a „vyrába“ čaj prvotriednej kvality. Čaj je v Indii národným nápojom a pripravuje sa tradične s veľkým množstvom mlieka a cukru.

 • Tradičné indické poľnohospodárstvo a obhospodarovanie pôdy, sejba ryže
 • čajové plantáže Dardžilingu
 • pestovanie a zber čaju, sušenie a fermentácia čaju
 • dôležitosť čaju v koloniálnej histórie Indie
India - divočina

Indická divočina je fascinujúca a neobyčajne pestrá. Bohužiaľ je veľké množstvo druhov ohrozené človekom a zvieratá boli vytlačená do rezervácií, aby ustúpili narastajúcim nárokom na pôdu, vodu a ďalšie zdroje. Slony a byvoly sú často využívané ako ťažné zvieratá a k noseniu nákladov alebo sú využívané pre turistické účely.

Indie - Hulman posvátný

Do púšte sa pozrieme za ťavami, ktoré sa prezývajú aj korábmi púšte a budeme hľadať ďalšie živočíchy prispôsobené týmto extrémnym podmienkam. K najznámejším a najbežnejším indickým primátom patria hulmani a makaki, ktorí sa dokonca prispôsobili aj životu v meste. Medzi najčastejšie domestifikované zvieratá patria jaky, kozy a ovce.

   
 • Najznámejší zástupcovia indickej fauny
 • Domestikované zvieratá Indie
 • Nutná ochrana životného prostredia
Indie - kouzlo Indie

Odhaľte s nami krásy Indie, krajina ktorej poznávanie je nikdy nekončiaci proces. Prepadnite tomuto kúzlu úchvatnej krajiny. Krajina , na ktorú sa nemôžete nikdy dokonale pripraviť, vždy vás niečím prekvapí.

Indie - ve škole

Vydajte sa s nami úzkou horskou cestou medzi vrcholkami Himalájí až do Kašmíru, jednej z najdivokejších oblastí Indie, ktorá ovplýva drsnou krajinou, ale tiež nádhernými scenériami a srdečnými ľuďmi.

Indie - Taj Mahal

Prevezte sa s nami na ťavách po indickej púšti Thar až do Džajsalmerskej pevnosti. Vmiešame sa spoločne do davu v najväčších indických mestách. Rozvodnená rieka Ganga nás zanesie až do svätého mesta Varanasi, kde budeme spoznávať hinduizmus. Zájdeme si na šálku vynikajúceho dardžilinskéhočaju. Nechajte sa omámiť podmanivými tónmi krotiteľov kobier. Všetky farby Indie na vás čakajú, nechajte sa nalákať aj vy.

Pre prihlásenie školy na projekt Svet okolo nás, prosím vyplňte prihlášku , na ktorú sa dostanete klepnutím na tlačidlo dole.


Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. ĎAKUJEME, všetkým návštevníkom za vašu účasť na projekciach, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. Len vďaka vašej podpore dokážeme pripravovať nové programy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite. A to je naším hnacím motorom! Aj naďalej vám budeme prinášať pohľad na Svet okolo nás.

 

 

Práve prebiehajú prípravy nového programu, a my sa tešíme na každú jednu projekciu v novom školskom roku.

Tešíme sa na Vás.

3319376