Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
Projekt Svet okolo nás

Koncepcia projektu

Svet okolo nás

Projekcia pre základnú školu je vhodná pre žiakov 5.- 9. ročníkov základných škôl,(obyčajne sa prihlasuje celý druhý stupeň). Výučbová rovina programu korešponduje s oblasťami štátneho inovovaného vzdelávacieho programu hlavne v oblastiach:
- Človek a príroda
- Človek a hodnoty
- Človek a spoločnosť

Projekcia pre gymnázia a stredné školy je vhodná pre žiakov všetkých ročníkov (obyčajne sa prihlasuje celá škola). Výučbová úroveň programu je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Objem poskytovaných informácií je koncipovaný pre starších a pozornejších študentov.

Koncept projekcí

Záznam premietaného materiálu:

Svet okolo nás

Projekcie sú zostavené z materiálov, ktoré sami zaznamenávame a spracovávame. Máme preto plnú kontrolu nad tým, čo chceme účastníkom podať. Pred samotnou expedíciou venujeme dlhý čas štúdiu jednotlivých oblastí, a preto nám dokonalá príprava uľahčuje prácu v teréne. To nám umožňuje pozorovať organizmy v ich prirodzenom prostredí a o svoje poznatky sa so žiakmi podeliť prostredníctvom cyklu Svet okolo nás. Záznam zachytávame pomocou najmodernejších technológií značiek a , aby bola zaručená technická dokonalosť a zvuková autenticita.

Svet okolo nás

Po návrate z expedície zaznamenaný materiál postupne spracovávame do finálnej podoby. Do tohto procesu sú zapojení viacerí odborníci, nie len z pedagogickej praxe. Našim spoločným cieľom je bezchybná prezentácia zvolenej témy a priblíženie učiva zaujímavým spôsobom. Spracovanie materiálu trvá takmer celý rok a finálna podoba projekcie je posúdená navzájom nezávislými pedagogickými pracovníkmi, ktorí predložia prípadné pripomienky a podnety.

Dokonalý dojem z promítání je pro nás stejně důležitý jako obsah

Realizácia premietaní

Svet okolo nás

Technická stránka premietania je pre nás rovnako dôležitá ako jej obsah. Jednotlivé programy sú premietané v kine, alebo inom vhodnom kultúrnom zariadení vo vašom meste. V prípade záujmu je možnosť premietania aj v priestoroch školy. Pre premietanie používame špičkový projektor s technológiou ( obraz z vysokým rozlíšením), ktorý nám umožňuje premietať kryštalicky čistý a ostrý obraz. Pre dokonalý divácky zážitok sme zvolili populárny širokouhlý formát 16:9, pričom obraz úplne vyplňuje plochu premietacieho plátna.

Vyvážené spojenie teoretickej výučbovej úrovne (mapy, plániky, schémy) a zábavných prvkov (animácie, autentické zvuky a hudba), prináša z našej projekcie jedinečný kultúrny zážitok. Každý program je naživo uvádzaný moderátormi, čo zaisťuje dynamický priebeh premietania.

Dĺžka premietania

Časový harmonogram jednotlivých programov projektu Svet okolo nás je 50 minút. Žiaci tak udržia pozornosť po celú dobu premietania a spolu s nevšedným zážitkom si odnesú cenné poznatky a skúsenost. Záver programu je doplnený o veľmi obľúbenú diskusiu, ktorej dĺžka závisí od záujmu pokladať otázky v priemere trvá 10 minút. Táto diskusia komplexne umocní celý program.

  • Časový harmonogram projekcií
  • 8:00–9:00
  • 10:00–11:00
  • 11:30–12:30

Cena

Vstupné bolo po konzultácií s pedagogickými pracovníkmi stanovené na 2€ za jedného žiaka. Pri tvorbe ceny sme zohľadňovali predovšetkým finančné možnosti žiakov z jednotlivých regiónov celej Slovenskej republiky. Aj pri nízkej cene vstupného zaisťujeme profesionálne vytvorený program, ktorý svojim spracovaním prekvapí nejedného návštevníka!

Akceptujeme všetky platné typy kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR.

Možnosť zaslania kultúrnych poukazov vopred. Pre tuto možnosť nás prosím kontaktujte na tel. +421 948 630 775


Zapojte do tohto jedinečného projektu aj Vašu školu!


Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Embassy of India in Slovak Republic Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. ĎAKUJEME, všetkým návštevníkom za vašu účasť na projekciach, ktoré pre vás každoročne pripravujeme. Len vďaka vašej podpore dokážeme pripravovať nové programy, ktoré sa tešia stále väčšej popularite. A to je naším hnacím motorom! Aj naďalej vám budeme prinášať pohľad na Svet okolo nás.

 

 

Program: Kuba - dve tváre slobody je v plnom prúde, a my sa tešíme na každú jednu projekciu.

Tešíme sa na Vás.

  • 1588480 návštevníkov celkom
  • 1 návštevník online