Svet okolo nás
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 12
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 13
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 14
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 15
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 16
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 17
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 18
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 19
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 20
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 21
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 22
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 23
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 24
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 25
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 26
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 27
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 28
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 29
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 30
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 31
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 32
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 33
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 34
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 35
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 36
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 37
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 38
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 39
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 40
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 41
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 42
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 43
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 44
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 45
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 46
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 47
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 48
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 49
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 50
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 51
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 52
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 53


Cyklus SVET OKOLO NÁS je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V našom programe sa sústredíme nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život.

Pri tvorbe projektu kladieme veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy, ktoré žiakom umožňujú lepšie pochopiť celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Toto medzipredmetové prepojenie má za úlohu vytvoriť širší pohľad žiakov na prírodovedné učivo, naučiť ich myslieť v celkoch, v ktorých dokážu pohotovo spájať a zovšeobecňovať poznatky s rôznych prírodovedeckých predmetov.

Hlavným cieľom projektu je spojiť teoretické znalosti žiakov a študentov s našimi praktickými skúsenosťami a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných predmetov, pomocou kreatívnej edukácie.

Mgr. Eva Lejsková, vedúci projektu

Peru - štyry strany sveta
15. 10. 2015
0
1
Pán veľvyslanec nás plne podporuje a prisľúbil nám účasť aj na vybraných projekciách pre stredné školy a gymnázia.
16. 04. 2015
1
1
Tento rok pre vás máme pripravený pestrofarebný program India – všetky farby Orientu. Veríme že naša živo-moderovaná projekcia plná animácií, mapiek a fotografií bude prínosom pre Vás pedagogov a aj Vaších žiakov a študentov. Kompletné informácie o programe a jeho realizácií nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu.

Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Embassy of India in Slovak Republic Lepšia geografia

Milý pedagógovia, žiaci a študenti. V šk.roku 2016/2017 k Vám opät prichádzame s unikátnym celoštátnym vzdelávacím projektom SVET OKOLO NÁS. Naším cieľom je rozšíriť aktivity kreatívneho vzdelávania na Slovensku.

 

 

Uplynulo už pár mesiacov od návratu z našej poslednej v rade už piatej expedície. Po úspešnom programe India - všetky farby Orientu, sme sa tento krát vydali do pestrofarebnej Južnej Ameriky a cieľom našej cesty sa stalo jedinečné Peru.

 

Takisto ako každá iná expedícia, aj táto juhoamerická bola naozaj vydarená a čakala nás na nej jedna veľká zmena. Tou bolo rozšírenie expedičného týmu o nového kameramana Aleša Němca, ktorý zo svojej filmovej a dokumentárnej praxe priniesol do nášho týmu nové a netradičné pohľady na Svet okolo nás.

 

Celé Peru sme precestovali v 40 rokov starom vozidle Volkswagen Beetle, vďaka ktorému po nás slovo motorizmus získalo úplne nový zmysel. Cestu po úzkych neasfaltovaných cestách zvládal bravúrne a pretože sme ho do cieľa expedície doviezli na pokraj smrti, máme neuveriteľné množstvo príbehov z natáčania.

 

Peru je neuveriteľné kultúrne, historicky ale aj prírodne bohatá krajina. Na jednej strane leží vyprahlý púšťou podobný pobrežní pás a na druhej strane nádherná Amazónia, ktorá zo svojou neskutočnou pestrosťou v zvieracej aj rastlinnej ríši predstavuje úplný opak. Medzi týmito dvoma prírodnými extrémami ležia zasnežené zubaté štíty Ánd, na ich náhorných plošinách sa rozprestiera mocná ríša Inkov. Ich vyspelosť s veľkolepou nádherou horských scenérií, vyrazila španielom dych! A nielen im.

 

Tešíme sa na Vás.

Kliknutím spustíte krátku ukážku z programu. Dvojitým kliknutím zväčšíte na celú obrazovku.

 

  • 852272 návštevníkov celkom
  • 4 návštevníci online