Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 12
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 13
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 14
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 15
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 16
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 17
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 18
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 19
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 20
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 21
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 22
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 23
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 24
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 25
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 26
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 27
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 28
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 29
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 30
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 31
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 32
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 33
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 34
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 35
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 36
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 37
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 38
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 39
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 40
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 41
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 42
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 43
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 44
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 45
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 46
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 47
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 48
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 49
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 50
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 51
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 52
Svet okolo nás - Peru – štyri strany sveta 53

Cyklus SVET OKOLO NÁS je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V našom programe sa sústredíme nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život.

Pri tvorbe projektu kladieme veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy, ktoré žiakom umožňujú lepšie pochopiť celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Toto medzipredmetové prepojenie má za úlohu vytvoriť širší pohľad žiakov na prírodovedné učivo, naučiť ich myslieť v celkoch, v ktorých dokážu pohotovo spájať a zovšeobecňovať poznatky s rôznych prírodovedeckých predmetov.

Hlavným cieľom projektu je spojiť teoretické znalosti žiakov a študentov s našimi praktickými skúsenosťami a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných predmetov, pomocou kreatívnej edukácie.

Mgr. Eva Lejsková, vedúci projektu

India - všetky farby Orientu
15. 10. 2015
0
1
Pán veľvyslanec nás plne podporuje a prisľúbil nám účasť aj na vybraných projekciách pre stredné školy a gymnázia.
16. 04. 2015
1
1
Tento rok pre vás máme pripravený pestrofarebný program India – všetky farby Orientu. Veríme že naša živo-moderovaná projekcia plná animácií, mapiek a fotografií bude prínosom pre Vás pedagogov a aj Vaších žiakov a študentov. Kompletné informácie o programe a jeho realizácií nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na Vašu účasť a podporu.
Ministerstvo kultúry SR - Ministerstvo Embassy of India in Slovak Republic Lepšia geografia

V roku 2015 k Vám prichádzame s unikátnym celoštátnym vzdelávacím projektom SVET OKOLO NÁS. Naším cieľom je rozšíriť aktivity kreatívneho vzdelávania na Slovensku.

 

Keď sme pred šiestimi rokmi na Novom Zélande natáčali prvé zábery do novo vznikajúceho projektu ešte sme netušili, že sa Svet okolo nás stane jedným z najúspešnejších školských programov v Českej republike! Ďakujeme za to, že ste nám to umožnili! Od nového školského roka sa rozširujeme a premietanie aj na Slovensku kde sa rozšíril náš tým o dvoch nových členov Martina Hríba a Ivana Panáka.

 

Uplynuli už štyri mesiace od návratu z našej poslednej v rade už piatej expedícií. Tento krát sme sa vydali do pestrofarebnej Južnej Ameriky a cieľom našej cesty sa stalo jedinečné Peru.

 

Takisto ako každá iná expedícia, aj táto juhoamerická bola naozaj vydarená a čakala nás na nej jedna veľká zmena. Tou bolo rozšírenie expedičného týmu o nového kameramana Aleše Němce, ktorý zo svojej filmovej a dokumentárnej praxe priniesol do nášho týmu nové a netradičné pohľady na Svet okolo nás.

 

Celé Peru sme precestovali v 40 rokov starom vozidle Volkswagen Beetle, vďaka ktorému po nás slovo motorizmus získalo úplne nový zmysel. Cestu po úzkych neasfaltovaných cestách zvládal bravúrne a pretože sme ho do cieľa expedície doviezli na pokraj smrti, máme neuveriteľné množstvo príbehov z natáčania.

 

Peru je neuveriteľné kultúrne, historicky ale aj prírodne bohatá krajina. Na jednej strane leží vyprahlý púšťou podobný pobrežní pás a na druhej strane nádherná Amazónia, ktorá zo svojou neskutočnou pestrosťou v zvieracej aj rastlinnej ríši predstavuje úplný opak. Medzi týmito dvoma prírodnými extrémami ležia zasnežené zubaté štíty Ánd, na ich náhorných plošinách sa rozprestiera mocná ríša Inkov. Ich vyspelosť s veľkolepou nádherou horských scenérií, vyrazila španielom dych! A nielen im.

 

Tešíme sa na Vás.

Kliknutím spustíte krátku ukážku z programu. Dvojitým kliknutím zväčšíte na celú obrazovku.

 

  • 482624 návštevníkov celkom
  • 2 návštevníci online